Tijdschrift nr. 89 – 2007/1
- Mededelingen – redactie
- MEDEC website – redactie
- G.L.O.B.E. nieuws – redactie
- Phaleristica Varia – Eric Tripnaux
- La petite boutique des honneurs – Eric Tripnaux
- Phaleristique italienne – Médaille en souvenir de l'unité d'Italie (FR/NL) – Elio Iarabek
- La vente Thiernesse à Liège (FR/NL)– Eric Tripnaux
- De Force Publique voor het voetlicht, Orde van Nationale Helden – overname Direct

Tijdschrift nr. 90 – 2007/2
- Gedenkpenning ter ere van baron Surlet de Chokier (NL/FR) – Werner Van Brempt
- Ordre de la Libération (Frankrijk) (NL/FR) – Guy Deploige
- Trop is te veel? (veteraan 14-18 met orden dubbel gebruik) (FR/NL) – Eric Tripnaux
- Eretekens in de media – redactie
- Mededelingen - redactie

Tijdschrift nr. 91 – 2007/3
- Mededelingen – redactie
- Bidouille? (chevalier ordre de Léopold unifave) – Eric Tripnaux
- KB statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 – redactie
- Phaleristica Varia – Eric Tripnaux
- La petite boutique des honneurs – Eric Tripnaux
- Défilé belge sur la Piazza Venezia – Eric Tripnaux
- Faleristiek en media (NL/FR) – Jeannine Jacobs
- Nieuw op de boekenmarkt – redactie
- In memoriam Thérèse Devadder echtgenote Willy Faes en Jos Lochs
- Trop is te veel (2) (FR/NL) – Eric Tripnaux

Tijdschrift nr. 92 – 2007/4
- Mededelingen – redactie
- Numismatiek en faleristiek – Jeannine Jacobs
- Het kleine leeuwtje (NL/FR) – Werner Van Brempt
- Emiel Joos, apotheker te Antwerpen en de Prijs Emiel Joos (NL/FR) – Leopold Verbist
- AR statut de reconnaissance nationale d'invalide civil de la guerre 1940-1945 – redactie

Tijdschrift nr. 93 – 2007/5
- Mededelingen – redactie
- Vooruitblik faleristische dag 17/11/2007
- MEDEC bronzen herinneringsmedaille uitreiking
- Nieuw op de boekenmarkt – redactie
- Wie reikt een onderscheiding uit? – Jan Paul Kruimel
- Personnes disparus (ODM Victor Desguin) – Eric Tripnaux
- Niet officiële medailles van België, maakt onbekend onbemind? (NL/FR) – Loek Janssens
- La petite boutique des honneurs – Eric Tripnaux

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring