Tijdschrift nr. 139 – 2017/1

- Agenda – redactie
- Medec tentoonstelling 19-11-2016 - Belgische phaleristiek 1870-1871
- La phaléristique Belge de la guerre de 1870-1871 – Eric Tripnaux
- Eenmaking van het Duitse keizerrijk 1870-1871 – Jeannine Jacobs-De Coninck
- D’une photo en noir et blanc à un portrait en couleurs – Eric Tripnaux
- Nieuws van de boekenplank - redactie
- S.M. le Roi au parlement de Wallonie - redactie
- Eer aan onze trouwe leden –redactie
- Het V-teken – Jeannine Jacobs-De Coninck

Tijdschrift nr. 140 – 2017/2

- Agenda – redactie
- Prijspenning van de école médecine pratique de Bruxelles (1824-1830) – Ernst Wilschut
- Belgische Burgerwacht & Engelse Riflemen. – Jeannine Jacobs- De Coninck

Tijdschrift nr. 141 – 2017/3

- Agenda – redactie
- Medec tentoonstelling 22-04-2017 - Belgische Overwinningsmedaille 1914-1918
- Administratie, oorlog en drama verenigd in een groep medailles, orden en decoraties ! – Pat Van Hoorebeke
- De très rares miniatures royales – Eric Tripnaux
- La médaille d’un congress international des tramways ? – Eric Tripnaux

Tijdschrift nr. 142 – 2017/4

- Agenda – redactie
- Medec tentoonstelling 17-06-2017 - Zee-ereteken 1940-1945
- XIDE Europese Conferentie van Phaleristische Verenigingen, TALLINN -1/3 september 2017 – Jeannine Jacobs- De Coninck
- Belgische Burgerwacht & Engelse Riflemen, aanvulling op het artikel in Medec 140 – Jeannine Jacobs- De Coninck

 Tijdschrift nr. 143 – 2017/5

- Agenda – redactie
- Medec tentoonstelling 16-09-2017 - Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945 & Kruis van Politiek Gevangene 1940-1945
- De stad Halen herdenkt 1914 ... vervolg III – Jean Paul Vaes
- Een prijspenning van de “Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres” aan G.A. Marée – Ernst Wilschut
- Une mémoire d’éléphant – Eric Tripnaux

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring