AA of de “Anti-Alcoholische Liga” – 62, 64
Aalmoezenierskruis – 61
Affaire Leleu/Lemaitre - 97
Afmetingen van de orden - 88
Antwoord op zoekertjes - 52
Arbeid, commandeurskruis 1830-1930 - 71
Arbeidsslachtoffer - 51
Arrêté Royal :
- 19 avril 1999, Médaille du Prisonnier Politique Juif de Belgique – 80
- 25 décembre 2002, Médaille du Déporté pour le Travail Obligatoire 1942-45 - 72
- 10 février 2003, Commission d’avis sur les concessions de faveurs nobiliaires – 72
- 23 février 2005, Médaille du Mérite – 81
- 11 octobre 2006, statut de reconnaissance nationale d’invalide civil – 92
- 10 février 2008, Invalide Civil de la Guerre 1940-1945 - 97

Barettes des miniatures, nous avons les moyens de vous faire parler - 51
Belgische koloniale eretekens aan Nederlanders verleend - 65
Belgische ODM, de waarde van de – 59
Boeiende eigenaardigheden - 72
Brandweer:
- Amsterdam, zilveren beloningsteken 1783 - 77
- Breda 19 mei 1929 – 70
- Brussel, service des incendies - 71
- ’s Gravenhage 100 jaar Brandweer - 70
- Middelburg, beloningsdraagteken – 65
- Moed en zelfopoffering, zes maal – 69
- Nederland - 77
- Nederlands ereteken? – 70
- Onbekend – 74, 80
- Penning Brandmeesters 1886-1928 - 70
- Tsjechië, eretekens voor milde schenkers – 61
- Utrecht – 74, 75
- Venlo - 75
- Weesp, Brandweer C.J. Van Houten & zoon - 70
Burgerlijk Ereteken met dwarsstreep 1914-1915 in Australië - 51

Carnegie Hero Fund, Jolien krijgt medaille voor haar heldenmoed - 53
Croix des Aumôniers - 61
Croix pour militaire européen? - 62
Curiosa – 96, 97

Décoration et Croix Militaire – 63, 81
Défilé belge sur la Piazza Venezia - 91
Diploma:
- Artistiek herinneringsdiploma - 99
- herinneringsmedaille 1940-1945, un éspoir decu - 50
Draagteken
- van Russische oorsprong ? – 75
- van volksvertegenwoordiger - 76
Dragen van eretekens:
- dubbel gebruik – 90, 91
- mode - 52
- voorschriften 1912 – 69
- wie mag wat dragen – 59, 69
- wie reikt wat uit – 93

Eisernes Kreuz, 1ste drager Leopold I - 55
Enquête – 85, 86
Eretekens:
- Bijzonder ereteken – 83, 87
- Bisdommen - 89
- Eeuwfeest pakketboten Oostende-Dover – 64, 78
- Erekruis voor dienst in het buitenland – 49
- Ereteken of draagteken – 50
- Eretekens, een leven in – 77
- Eretekens, niet draagbare – 76
- Eretekens op een lakzegelmatrijs – 63, 64
- Herinneringsereteken van de regering van Leopold II - 98
- Landbouw- en Nijverheidsereteken vanaf 1863 - 90

Fedekam, uitreiking eerste grootofficier - 80
Force Publique - 89
France:
- Croix de Guerre Français type Vichy - 60
- Légion d’Honneur, tentoonstelling - 66
- Ordre de la Légion d’Honneur, deux décorés belges – 79
- Ordre de la Libération – 90
- Societé des Sauveteurs du Nord - 60

Gekruiste zwaarden met staafje 1940-1945 - 55
Gekruiste zwaarden met staafje KOREA – 57
Gevecht om een lintje, het geval Bertrand - 96
GLOBE – 77, 78
Grand-croix en Belgique - 86

Hazenorde – 83
Hazenorde 1914, tegengestelde - 85
Herdenking 40 jaar verzet in Limburg 1946-1986 - 62

Identificaties :
- Athos - 68
- Le Maquisard – 64
- Societé Royal des Anciens Militaires - 65
Identification :
- 2 décorations, un garde civique – 60
- Plaque inconnu de prince Albert de Monaco – 76
- Deux décorations inconnues – 76
- Onbekend ereteken – 79
- Médaille inconnue - 98
Impôts, insigne d’honneur pour les agents des - 75
Insigne voor sympathisanten van Leopold II – 63
Insignes uit WO I – 82
Intergeallieerde medaille USA met valse baretten - 57
Internet en medailles, overzicht – 50
Intervention de décorer un industriel français - 95
Italie:
- Etoile au mérite du travail – 66
- Croix de la valeur militaire - 82
- Médaille à la valeur militaire – 77
- Médaille commémorative de l’expédition des mille en Sicile - 85
- Médaille mauricienne au mérite de dix lustres de carrière militaire – 70
- Médaille souvenir de l’unité d’Italie - 89
- Ordre militaire - 62

Koninklijk Besluit:
- 19 april 1999, Medaille van de Joodse Politieke Gevangene - 80
- 25 december 2002, Medaille van Weggevoerde 1942-1945 – 72
- 10 februari 2003, Consultieve Commissie voor toekenning van adellijke gunsten – 72
- 23 februari 2005, Medaille van Verdienste – 81
- 11 oktober 2006, statuut van Nationale Erkentelijkheid van Burgerlijk Invalide – 91
- 10 februari 2008, Burgerlijk Invalide van de oorlog 1940-1945 - 87

Koninklijke en verheven Spaanse orde van Carlos III - 81
Korea 27 juli 1953 – 2003 - 74
Korea 50 jaar later, gekruiste zwaarden met staafje KOREA – 57
Kroonorde, grondplaat Leopoldsorde - 80
Kruis voor verdienste Nat. Federatie der Agenten der Luchtbescherming van België - 53
Kulmer Kreuz - 57

Leeuw op het Oorlogskruis 1914-1918 – 84
Leeuwtje op eretekens - 92
Léopard, ordre du - 70
Leopold I, 1ste drager Eisernes Kreuz – 55
Leopold I, 1ste huwelijk, penning - 58
Leopoldsorde 54, 55, 57, 70, 80, 88, 91
Les artisans de l’illusion, imitations, copies,… - 53
Limburgers krijgen medaille, Erekruis van het NVI – 55
Lion sur le Croix de Guerre 1914-1918 - 84
Lithuanie phaleristique - 69

Medaille:
- Actes de Courage - 82
- Arabische Veldtocht, nabeschouwing – 66
- Club van 10 1882-1907 – 75
- Clichémedaille, onbekende - 49
- Commission de la Bourse de Bruxelles 1888-1913 - 63
- Compagnie Internationale des Wagons-Lits - 81
- C.R.A.B. medaille - 51
- Dickensmedaille – 49
- Dinant, prix de musique 2e ligne - 60
- Dites “33” ou la Societé Nationale Belge de la Croix Rouge – 56, 57
- Doosvorm - 65
- Dunkerque – 55, 56
- Emile Franqui - 86
- Gembloux – 55, 56
- Herinneringsmedaille van de reis van Boudewijn naar Kongo – 75
- Herinneringsmedaille voor Buitenlandse Opdrachten - 78
- Immediate Meritious Service Medal MSM 1916-1928 – 70
- Intrede er Duitse troepen in Parijs in 1914 - 63
- Keizer Napoleon I, draagteken - 68
- Luchtbescherming 1940-1945 twee uitvoeringen, miniatuur – 60
- Médaille commémorative de la Campagne d’Extreme Orient 1900-01 – 96
- Médaille de l’Embusqué - 99
- Militaire Verdienste (B) - 49
- Moed en zelfopoffering, types - 75
- Olympiade 1920, originele doosje – 65
- Opdrachten – 72
- Overstroming te Namur 1 januari 1926 – 72
- Overwinningsmedaille 1914-1918 - 82
- Philippe de Saxe-Coburg et Gotha, médaille offert par - 74
- Politie Zone Zuid 5341 - 74
- SETCA – 55
- Slag bij Ekeren 1703 – 84
- Société BECEBA-Manganèse - 87
- Spoorwegen - 80
- Stad Luik 1940-1945 – 72, 74
- Surlet de Chockier - 90
- Union des anciens combattants de la préfecture de police – 66
- Veterans américains du Kosovo – 60, 66
- Welckenraedt, ereteken - 77
Medaillegroep, Belgische – 65, 66

MEDEC
- 10 jaar – 49
- Bibliotheek - 52
- bronzen herinneringsmedaille - 49
- verguld kenteken – 49
- webstek - 89

Mérites ailés - 64
Militair Ereteken en Kruis – 63
Miniaturen - 79
Missions pour l’EU et l’OTAN - 76
Modernisering, vooruitgang of niet? - 55
Museum Jan Olieslagers - 62

Naslagen, Huis van Albert, Sportverdienste “B” - 64
Naslagen… vervalsingen… ook bij ons
- Algemene beschouwingen bij de reeks – 56
- Dwarsstreep 1916R1917 - 71
- Dwarsstreep 1916R1918 - 54
- Koninklijke Reis naar Brazilië/Voyage Royal au Brésil – 50
- Orde van Leopold II type OCS – 56 (vervolg MEDEC 45)
- Tijdschrift 58 “last minute” - 60
Nationale Arbeidstentoonstellingen, brochure – 64
Nederland
- demobilisatie-insignes oud-Indië strijders – 75
- Herinneringsmedaille Nederlandse Vrijwillige Politie 1948-1998 - 52
- nieuwe onderscheiding – 75 (2x)
- ordre de Guillaume – 78
Niet officiële medailles van België – 93, 94
- Unie der Inlichtings- en actieagenten - 94
Nieuwsbrief – 73
NKB – 79
Noorwegen medaille, weigering door koning Harald – 88
Numismatiek en phaleristiek - 92
NVI:
- draagteken – 57
- Erekruis van het, Limburgers krijgen het - 55

Onderscheidingen in de media – 56, 61, 64, 70, 76, 90, 91
Opdrachten voor EU en NATO - 76
Opsporing verzocht, 2 onbekende medailles – 54, 55
Ordre de Léopold – 54, 55, 57, 70, 80, 88, 91
Ordre du Chêne – succession Moussault - 81
Ordres du monde, un base de données uniques – 51
Ordres et décorations totalement méconnus à la défense - 75
Pape, serviteurs françaises du … - 65
Parent, insigne du corps des volontaires - 52

Personen
- Beaumont, Wing Commander R.P., posthuum oorlogskruis - 72
- Beenkens Antoine, une vie remplie d’honneurs – 67, 68
- Beys van Tunis, monogrammen - 75
- de Donnea, F.X., kostuum in de mottenballen – 60
- De Ridder, docteur Ch. - 93
- Emile Franqui - 86
- Gay, Albert Stephen, DSM – 53
- Gedeele Ignace François van Tours - 52
- Gunkel, Emuel Charles, MM – 54
- Herteleer, Willy, de quoi s’agit-il – 70, 71, 72
- Hodges, mrs. Mary Ann, BEM - 74
- Hooper, G., Royal Navy – 50
- Joos, Emile, apotheker en prijs - 92
- Lambrechts, Pierre, oudstrijder Merksem - 78
- Linklater, Ian, DFM - 63
- MacPherson, Benjamin, Air Crew Europe Star – 59
- Manesse, Guillaume, Sint Joriskruis 4de klasse - 99
- Olivier, familie – 79
- Rose, Isaac, Royal Humane Society 1890 - 95
- van Tours, Gedeele Ignace François - 52
- Wheate, William, MM - 66
Petite boutique des honneurs – 62, 63, 65, 76, 85, 93, 97
Phaleristica varia : 54, 59, 62, 65, 75, 77, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 94, 97, 99
Phaleristiek, overwegingen - 83
Photos de presse au service des phaléristes – 57
Port des décorations avec double usage - 90

Redderverenigingen van Lier en Laken – 50
Réponses sur des questions - 52

Rode Kruis van België, solidariteitsmedaille Prinses Astrid – 53, 55

United Kingdom :
- Air Crew Europe Star – 59
- British Empire Medal - 74
- Distinguished Flying Medal - 63
- Distinguished Service Medal – 53
- Informatie gezocht, King’s medal for service/courage in the cause of freedom - 64
- Memorial Plaque – 60, 61, 66
- Military Medal – 54, 66
- Royal Humane Society – 95
- Royal Victorian and Albert Order - 58
- Silver War Badge - 68
- Victoria Cross, 150ste verjaardag - 94
- War Medal 1914-1919 - 50
-

United States Congressional Medal of Honor – 60

 

Van Dyck, Antoon, gegraveerd door Leopold of Charles Wiener - 51
Vente Thiernesse à Liège - 89
Wat niet in de handel voorkomt, kan men zelf maken - 69
West-Vlaanderen, eremetalen van de provincie – 61, 63

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring