Doel van Medec

De vereniging werd opgericht op 30 april 1988, met het doel verzamelaars van orden, eretekens en medailles de mogelijkheid te bieden mekaar te ontmoeten om verzamelstukken en informatie uit te wisselen. Vooral dat laatste is zeer belangrijk. Om de leden te informeren, wordt er 5 maal per jaar een tijdschrift uitgegeven met studies, publicatie van opzoekingresultaten en allerhande nieuwtjes betreffende officiële en niet-officiële Belgische en buitenlandse orden en eretekens. Bij het samenstellen van teksten voor publicatie, dient er rekening gehouden te worden met onder andere de beschikbaarheid van de informatie (zijn er geen beperkingen aangaande copyright?), en de oorsprong van de gebruikte bronnen ( boek(en), artikel(s), staatsblad, website, enz.) dient vermeld te worden.

Bijeenkomsten

De vergaderingen gaan door in zaal De Cluyse, Kerkhofblommenstraat1 te 2170 Merksem. Alleen de leden zijn toegelaten op de vergaderingen, uiteraard vergezeld van hun gezin indien ze dat wensen. U mag komen kennismaken mits een bescheiden bijdrage, die met het lidgeld verrekend wordt indien U dezelfde dag nog aansluit.

Op de vergaderingen ontmoet U collega-verzamelaars, er worden wetenswaardigheden uitgewisseld en er is elke keer een tentoonstelling verzorgd door een van de leden, of door meerdere leden samen. Er zijn zo’n 45 tafels ter beschikking van leden die dubbels willen ruilen of te koop aanbieden. Na voorafgaande afspraak kan ieder lid, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een tafel reserveren.

Eén maal per jaar, in november, organiseren wij onze phaleristische dag, die begint om 10 uur in de voormiddag met een voordracht en een uitgebreidere tentoonstelling waarvan het onderwerp vooraf wordt aangekondigd. In de namiddag volgt dan de "gewone" vergadering zoals die plaats heeft in februari, april, juni en september.

Activiteiten

Zoals gezegd ontvangen de leden vijf tijdschriften per jaar.

Tijdens elke vergadering wordt er een tentoonstelling opgesteld, waarvan het onderwerp vooraf via het tijdschrift bekendgemaakt wordt en waarover in het volgende tijdschrift verslag wordt uitgebracht.

Ook de publicaties van tal van zusterverenigingen van over gans de wereld, liggen op elke vergadering ter inzage van de leden. De vereniging beschikt tevens over een bibliotheek die ter plaatse kan geraadpleegd worden door de leden.

Al wie geïnteresseerd is in de phaleristiek, in het verzamelen van orden, decoraties, medailles en in opzoekingen of studies daaromtrent, is welkom. Nog niet overtuigd? Kom gerust eens een kijkje nemen en kennis maken met collega - verzamelaars!

MEDEC - ons kenteken, onze medaille, onze palm

In 1998 kondigt het MEDEC bestuur de creatie aan van het zilverkleurig insigne voor leden sympathisanten. Het vermeldt de naam van de kring en het stichtingsjaar 1988, heeft een doormeter van 15 mm en is voorzien van een vlindersluiting.

Bovendien besliste het bestuur een herinneringsmedaille in te stellen teneinde die leden te onderscheiden die 10 jaar ononderbroken lid zijn van onze kring. De eerste uitreiking vond plaats op 21 november van dat jaar, dag van de viering van het tienjarig bestaan. De medaille is vergezeld van een brevet.

De medaille is rond, 30 mm doormeter, in gepatineerd brons, met bovenaan een parel met ring voor het lint. Op de voorzijde staat een Maltees kruis met in de onderste kruisarm het jaartal 1998, stichtingsjaar, en de letters van de naam MEDEC in en tussen de drie overige kruisarmen. Het veld rond het kruis is gekorreld. De keerzijde van de medaille is glad. Ontwerp: Jeannine Jacobs.
Fabrikant: Mauquoy Medal Company, Grobbendonk.

Het lint, 37 mm breed, is licht kersenrood, moiré. Eigenlijk was het de bedoeling een lint te hebben met de kleur van de omslag van onze tijdschriften, maar het bleek niet zo gemakkelijk in kunstzijde de zelfde kleur te bekomen dan in karton.
Bij de uitvoering voor dames is het lint tot een strikje verwerkt, misschien wel een primeur voor België.

Het bestuur besliste tevens, naast het zilverkleurig kenteken, een afzonderlijk kenteken te creëren, om leden te onderscheiden die zich speciaal voor de vereniging inzetten, op welke wijze dan ook. Ook bij dit kenteken hoort een brevet.

Het goudkleurige kenteken heeft hetzelfde uitzicht als het zilverkleurige. Ook bij dit kenteken hoort een brevet.

Het bestuur van MEDEC besloot in 2013 om, als blijk van erkentelijkheid voor 25 jaar getrouwheid jegens MEDEC, een zilveren palm "25" in te stellen, die bedoeld is om aan te brengen op het lint van de medaille die sinds 1998 uitgereikt wordt.
Deze palm werd voor het eerst uitgereikt tijdens de viering van het 25-jarig bestaan aan al de leden die ononderbroken lid gebleven waren sinds de stichting van MEDEC in 1988

 

 medec ereteken

 

 

 

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring