Kentekens voor Erkende Inlandse Hoofden

Ingesteld bij decreet van 6 oktober 1891.

Het onderscheidingsteken dat aan het Hoofd zal worden uitgereikt op het ogenblik dat hij de regeringsinvestituur ontvangt, bestaat uit een medaille in nikkel met een kettinkje in hetzelfde metaal.

De medaille zal een diameter hebben van 60 millimeter; zij zal in het midden op één van de zijden de ster met daarboven de leuze “TRAVAIL ET PROGRES” dragen, en op de andere zijde in de afsnede de vermelding “ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO” en in het midden de woorden: “CHEFFERIE INDIGÈNE RECONNUE”

Decreet van 16 augustus 1906 wijzigde de keerzijde van de medaille.

De medaille zal een diameter hebben van 60 millimeter; zij zal in het midden op één van de zijden de ster met daarboven de leuze “TRAVAIL ET PROGRES” dragen, en op de andere zijde in de afsnede de vermelding “ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO” en in het midden de woorden: “CHEFFERIE INDIGÈNE ”

Decreet van 16 augustus 1906 wijzigde de keerzijde van de medaille.

De medaille zal een diameter hebben van 60 millimeter; zij zal in het midden op één van de zijden de ster met daarboven de leuze “TRAVAIL ET PROGRES” dragen, en op de andere zijde in de afsnede de vermelding “CONGO BELGE” en in het midden de woorden: “CHEFFERIE INDIGÈNE”

Decreet van 2 mei 1910 , aangevuld met een ordonnantie van de Gouverneur-generaal van 23 augustus 1910 wijzigde de keerzijde van de medaille.

De medaille zal een diameter hebben van 70 millimeter voor de Inlandse Hoofdij en 60 millimeter voor de Inlandse Onderhoofdij ; zij zal in het midden op één van de zijden de ster met daarboven de leuze “TRAVAIL ET PROGRES” dragen, en op de andere zijde in de afsnede de vermelding “CONGO BELGE - BELGISCH CONGO” en in het midden de woorden: “CHEFFERIE INDIGÈNE - INLANDSE HOOFDIJ” of " SOUS-CHEFFERIE INDIGÈNE - INLANDSE ONDER-HOOFDIJ"

Een ordonnantie van de Gouverneur-generaal van 29 juni 1934 stelt een nieuwe medaille van 70 millimeter in met de keerzijde : “CONGO BELGE - BELGISCH CONGO” en in het midden de woorden: “CENTRE EXTRA-COUTUMIER - BUITENGEWOONLIJK CENTRUM"

Nieuwe wijzigingen bij ordonnantie van de Gouverneur-generaal met datum van 14 maart 1935 en bevestigd door de ordonnanties van 25.10.1941, 9.08.1945 en 29.10.1947.

1- de medailles voor de Inlandse Hoofden ingesteld in 1910 met een diameter van 70 millimeter blijven van toepassing

2- de titel SOUS-CHEF INDIGÈNE wordt: " SECTEUR INDIGÉNE - INLANDSCHE SECTOR" 60 millimeter

3- een nieuwe medaille met de de woorden " SECTEUR INDIGÈNE ADJOINT - INLANDSE ADJUNCT SECTOR" 60 millimeter.

De ordonnantie van 9.08.1945, stel twee nieuwe modellen in met een diameter van 70mm omringd door een lauwerkrans en met de tekst:

1 - "CHEFFERIE INDIGÈNE - INLANDSE HOOFDIJ"

2- " SECTEUR INDIGÈNE - INLANDSE SECTOR"

676 001 kopie

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring