Herinneringsereteken van het eeuwfeest van de paketbotendienst tussen Oostende - Dover

Ingesteld bij besluit van de Regent van 7 mei 1946

Een herinneringsereteken wordt verleend aan al de in werkelijke dienst zijnde ambtenaren en bedienden die, op 1 Juli 1946, ten minste vijf en twintig jaar trouw en eerlijk gediend hebben in het Bestuur van het Zeewezen.

Dit herinneringsereteken kan eveneens worden verleend aan de rustende ambtenaren en bedienden van het Bestuur van het Zeewezen.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring