Herinneringsereteken van het eeuwfeest van de telegraaf

Ingesteld bij besluit van de Regent van 19 maart 1946

Een Herinneringsereteken zal worden verleend aan de in werkelijke dienst of gepensioneerd zijnde ambtenaars, beambten en werklieden van de Regie van Telegraaf en Telefoon die, op 9 September 1946, gedurende een tijdperk van ten minste vijf en twintig jaar goede en trouwe werkelijke dienst, aan de exploitatie van de Belgische telegraaf- en telefoondiensten zullen medegewerkt hebben.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring