Medaille van de vrijwilliger 1940-1945

Ingesteld bij Regents besluit van 16 februari 1946

De Medaille van de Vrijwilliger 1940-1945, wordt verleend aan de Belgische of vreemde burgers die vóór 8 Mei 1945 een dienstverbintenis voor de duur van deze oorlog hebben aangegaan. De Medaille van de Vrijwilliger 1940 -1945 kan ook na de dood worden verleend.

Bij Koninklijk Besluit van 25 mei 1956 kan deze medaille door de gouverneur-generaal worden toegekend aan de inboorlingen van Belgisch-Congo, die in de Weermacht een vrijwillige dienstneming hebben aangegaan tussen 9 mei 1940 en 8 mei 1945.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring