Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945

Ingesteld bij Regents besluit van 16 februari 1946

De Herinneringsmedaille wordt ingesteld voor de verdiensten van de Belgische en vreemde burgers, die tot het leger, den Gewapende Weerstand of de Inlichtings- en Actiedienst behoord hebben, alsmede van de zeelieden die tijdens den oorlog 1940-1945 de geallieerde zaak gediend hebben ;

Het lint zal eventueel volgende kentekens dragen:

1° Twee gekruiste bronzen sabels van 6 millimeter lang, voor degenen die aan de veldtocht 1940-1945 hebben deelgenomen, alsmede voor de als zodanig erkende leden van de weerstand en van de weerstand door de sluikpers;

2° kleine staafjes gegraveerd met de namen der gevechten, voor dezen die hebben deelgenomen aan gevechten welke aanleiding gaven tot vermelding op het leger dagorder toegekend aan hun eenheid ; deze staafjes zijn in brons, met een hoogte van 4 millimeter en de breedte van het lint ; de opschriften in reliëf zijn van 2 ½ millimeter ;

- Volgende officiële bronzen staafjes kunnen op het lint voorkomen :

ARDENNES ; ARDENNES BELGES ; ATLANTIQUE NORD ; BATAILLE D’ANGLETERRE ; BATAILLE DE BELGIQUE ; BEAUQUESNE ; BELGIQUE ; CAMPAGNE D’ALLEMAGNE ; CAMPAGNE DE HOLLANDE ; CANAL ALBERT ; CANAL ALBERT-KANNE ; CANAL DE TERNEUZEN ; CANAL DE WESSEM ; DIEPPE ; EMDEN ; ESCAUT ; FLANDRES 1940 ; FRONTIERE ; ITALIE ; KNESSELARE ; LA DENDRE 1940 ; LA GETTE ; LA LYS 1940 ; LIEGE 1940 ; MANCHE ; NAMUR ; NEVELE ; NORMANDIE ; OLDENBURG ; RONSELE ; VINKT ; WALCHEREN ; WINTERBEEK ; YOUGOSLAVIE ; ZELZATE ; ZWIJNDRECHT.

3° een kruis van rood email met vier armen, ieder van 5 millimeter lengte en 1 millimeter breedte, voor iedere toegekende kwetsuurstreep ;

4° een Belgische leeuw van 5 millimeter hoogte, voor iedere erkende vermelding, uitgezonderd de erkende vermeldingen zonder toekenning en deze voor dewelke het Oorlogskruis werd toegekend of een toekenning te hechten op het lint van het Oorlogskruis ;

5° twee elkaar kruisende bronzen bliksemschichten van 6 millimeter lengte, voor de agenten van de Inlichtings- en Actiedienst ;

6° twee elkaar kruisende bronzen ankers van 6 millimeter lengte, voor de zeelieden die de geallieerde zaak hebben gediend.

7° Voor de oorlogsvrijwilligers: een bronzen kroon van 6 millimeter breedte;

8° Voor de krijgsgevangenen: een bronzen staafje van 2 millimeter hoogte en van de breedte van het lint per periode van twaalf maanden gevangenschap;

9° Voor de zeelieden, die de geallieerde zaak gediend hebben: twee elkaar kruisende bronzen ankers van 6 millimeter lengte;

10° Voor de Europese officieren en onderofficieren die, gedurende de oorlog 1940-1945, werkelijke dienst hebben volbracht bij de Weermacht wordt het lint van een vijfarmige gouden ster van 5 millimeter diameter voorzien;

11° De inlandse gegradueerden, soldaten en gemilitariseerde dragers van de Weermacht die, tussen 10 Mei 1940 en 7 Mei 1945 inbegrepen, werkelijke dienst bij de Weermacht hebben gedaan en die waardig zijn deze onderscheiding te ontvangen; een gouden ster met vijf stralen van 5 mm doorsnede;

12° Ellipsen waarin gegraveerd de woorden « Frankrijk 1944 », « Ardennen 1944-1945 », « Nederland 1944-1945 », « Duitsland 1944-1945 » of « Tsjechoslovakije 1945 » voor de militairen die met hun eenheid aan die veldtochten deelgenomen hebben, wanneer deze laatste geen aanleiding zijn geweest tot vermelding van hun eenheid op het dagorder van het leger. Deze ellipsen zijn in brons, hoog 5 millimeter en breed 10 millimeter. Het opschrift is in reliëf en 2 millimeter hoog.

- Volgende officiële ellipsen kunnen op het lint voorkomen:

ALLEMAGNE 1944-1945 ; FRANCE 1944 ; PAYS-BAS 1944-1945 ; TCHECOSLOVAQUIE 1945 ; ARDENNES 1944-1945.

De Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945 kan na de dood worden verleend.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring