Belgische erkentelijkheidsmedaille

Ingesteld bij Regents besluit van 1 augustus 1945

Er wordt onder de benaming « Belgische Erkentelijkheidsmedaille » een ereteken ingesteld ter beloning van Belgen of vreemdelingen die zich aan menslievende instellingen tot leniging van oorlogsnood gewijd hebben.

In de krans staat een roodglazuren kruis, wanneer het ereteken voor verdienstelijke daden bij hulpverlening aan zieken of gekwetsten.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring