Zee-ereteken

Ingesteld bij besluit van 17 juli 1941

Het Zee-Ereteken 1940-1945 wordt door de Koning verleend aan de Belgische en vreemde zeelieden die tussen 3 September 1939 en het einde van de vijandelijkheden met Japan :

1° aan boord van een Belgisch schip, het leven verloren hebben door vijandelijke actie op zee ;

2° opnieuw dienst hebben genomen op een Belgisch schip, na ten gevolge van oorlogsfeiten tweemaal schipbreuk te hebben geleden met onder Belgische vlag varende schepen ;

3° in oorlogstijd, ten minste twee jaar lang in de Royal Navy waren ingelijfd ofwel gedurende twee jaar de gevaren der zeevaart hebben getrotseerd aan boord van schepen der Belgische koopvaardij- of zeevissersboot. Voor het berekenen van de vereiste vaartijd mogen de diensten bij de Royal Navy, de koopvaardij en de zee-visserij samengeteld worden ;

4° bij de uitoefening van hun beroep, in of buiten de oorlogsomstandigheden, een daad van ongewone moed of toewijding volbracht hebben.

Een bronzen staafje wordt toegekend aan de zeeman die een tweede medaille verwerft, of aan de zeeman die herinscheept aan boord van een Belgisch schip na een 3de, 4de, enz., schipbreuk, geleden door oorlogsfeit, op een Belgische eenheid. Een bronzen palm zal 4 staafjes vervangen. Het Zee-Ereteken 1940-1945 kan na overlijden verleend worden.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring