Ingesteld bij Koninklijk besluit van 20/09/1911

Art. 1. Er wordt eene herinneringsmedaille – waarvan het model bij onderhavig besluit gevoegd is – ingesteld voor de militairen en oud-militairen die in werkelijken dienst waren gedurende het tijdperk begrepen tusschen den 15n Juli 1870 en den 5n Maart 1871.

IMG 7915BIMG 7918B

 

* BORNÉ A.C. Distinctions honorifiques de la Belgique 1830-1985. Bruxelles 1985 

* QUINOT H. Recueil illustré des Ordres de Chevalerie et Décorations belges de 1830 à 1963. Bruxelles 1963. 5me édition

 

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring