Dienstmedaille voor Inboorlingen

Ingesteld bij decreet van 4 november 1892

Er worden medailles toegekend aan de sergeanten, soldaten en zwarte ambachtslieden ter beloning van hun goede en trouwe diensten aan de Congostaat. Deze medailles, zijn in brons voorzien van één of meerdere staafjes al naar gelang ze werden vastgesteld door de Gouverneur-generaal; ze hebben een diameter van 30 millimeter, op één zijde komt de beeltenis voor van de Koning-Souverein en op de ander het wapenschild van de Congostaat, met omschrift de woorden “ LOYAUTÉ, DÉVOUEMENT “. De medaille hangt aan een blauw lint van 36 millimeter breedte.

Een rondschrijven van 25 oktober 1901 bepaalt dat deze medaille pas kan worden aangevraagd na een termijn van 9 jaar.

Het gaat hier om een bronzen medaille met een diameter van 30 millimeter met op de voorzijde de beeltenis van Leopold II naar links met puntbaard, op de keerzijde het wapen van de E.I.C. omringd met de woorden: “Loyauté et Dévouement”. Onder het wapen, drie vijfpuntige sterren. Het lint is lichtblauw en heeft een breedte van 36 à 37 millimeter. De staafjes zijn in brons , 38mm x 3mm, met verheven boord en dragen drie vijfpuntige sterren. Waarschijnlijk is de graveur Ph. Daxbek.

Het uitreiken van zowel het ereteken als de staafjes vallen onder de bevoegdheid van de Gouverneur-generaal. Voor ieder volgend staafje is een termijn van drie jaar onder dezelfde omstandigheden vereist.

 

 

Dienstmedaille.

Ingesteld bij K.B. van 23 maart 1955

Tot beloning van hun goede en loyale diensten worden, volgens door de gouverneur-generaal vast te stellen regelen, dienstmedailles toegekend aan de gegradueerden en soldaten van de Weermacht, de agenten van de gewestpolitie, de grenswachters, de jagers-kornaks, de aangestelden van waters en bossen, het burgerlijk inlands personeel van de private ondernemingen. Deze medailles zijn van verguld brons, verzilverd brons of brons.

Wanneer zij bestemd zijn om bijzondere diensten te erkennen, zijn zij overtopt met een koningskroon met twee rechtse zijden, die met de medaille een geheel vormt.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring