Dienstmedaille voor Inlandse Hoofden ( van Congo )

Ingesteld bij decreet van 30 april 1889

Er worden aan de Inlandse Hoofden, welke een bewijs hebben geleverd van trouw en toewijding, medailles toegekend voor bewezen diensten aan de Onafhankelijke Congostaat. Deze medailles worden door de Gouverneur-generaal verleend volgens de bepalingen van de benoemingsakte. Zij zijn in verguld zilver, zilver en brons en hebben een diameter van 50mm. Zij dragen aan de voorzijde de afbeelding van de Koning-Soeverein (Leopold II ) en aan de keerzijde de wapens van de Congostaat omring met de woorden "Loyauté et Dévouement".

 

Type A: in gebruik van 1889-1908 graveur: Louis Philippe Daxbek

Type B: in gebruik enkel in 1908 graveur: Charles Würden

Type C: in gebruik van 1908-1910 graveur: waarschijnlijk Fisch

De toekenning van deze medailles was nooit het voorwerp van een decreet, zij was vergezeld van een schrijven van de Gouverneur-generaal aan de chef die de medaille en een "lettre de nomination" kreeg.

 

TYPE ALBERT I , LEOPOLD III , BOUDEWIJN.

Vanaf 1910 veranderde de voorzijde naargelang de regerende vorst welke door geen enkel decreet of besluit werd bepaald. Ook deze bestaan in verguld zilver, zilver en brons met een diameter van 50mm.

merit medal for native chiefs 1910-1934 merit medal for native chiefs 1934-1953 reverse merit medal for native chiefs 1953-1955

Type Albert I: in gebruik van 1910-1934 graveur: L. Marin

Type Leopold III: in gebruik van 1934-1953 graveur: G.Devreese

Type Boudewijn: in gebruik van 1953-1955 graveur: C. Van Dionant

 

TYPE BOUDEWIJN 1955-1960

Het decreet van de Koning-Souverein van 30 April 1889 houdende instelling van een medaille toegekend aan de inlandse hoofden voor diensten aan de staat bewezen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 November 1950, wordt opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit van 14 december 1955.

Deze medailles, toegekend door de gouverneur-generaal of zijn gemachtigden, zijn van verguld zilver, zilver of brons. Aan de inlandse hoofden, die het bewijs van trouw en toewijding zullen geleverd hebben, zullen medailles toegekend worden tot beloning van de bewezen diensten. De gouden medaille na 30 jaar, de zilveren na 20 jaar, de bronzen na 10 jaar goede en loyale dienst. Zij zijn rondvormig en hebben een diameter van 34 mm ; zij vertonen,op de ene zijde, een vijf-armige ster waarvan het middengedeelte bestaat uit een ronde medaillon van 17 mm diameter waarop de Koning is afgebeeld en, op de andere zijde, het met de woorden « Loyauté et Dévouement – Trouw en Toewijding » omringde wapenschild van de voormalige Congostaat. Zij zijn gehecht aan een gemoireerd hemelsblauw lint van 37 mm dat met een geel biesje versierd is en waardoor in de lengte zeven gele strepen lopen. De even ver van elkaar verwijderde biesjes en strepen zijn 1 mm breed.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring