Dienstster

Ingesteld bij decreet van 16 januari 1889

"Er wordt door Ons, aan hen die Ons in Congo hebben gediend, een kenteken uitgereikt voor trouwe en eerbare diensten. Het kenteken is samengesteld uit een zilveren ster met een doormeter van 30 millimeter, dragende een ster in goud, en op de andere zijde de leus van de Onafhankelijke Congostaat. Het lint is blauw, het kan niet gescheiden worden gedragen van de ster. Zij heeft, horizontaal geplaatst, staafjes in zilver afhankelijk van de diensttijd. Er is één staafje per volmaakte diensttijd".

De Dienstster 1889 bestaat niet zonder staafje. Deze werd uitgereikt na een termijn van drie jaar dienst samen met een eerste staafje. Deze termijn werd vastgesteld na overeenkomst met het E.I.C. en zijn werknemers.

 

 

Dienstster

Ingesteld bij K.B. van 10 september 1956

Aan het bestuurspersoneel in Afrika, de magistraten, het personeel der kaders van het openbaar onderwijs en van de erediensten, van de inspectie van onderwijs en van de officiële scholen, van Belgisch-Congo, alsook aan de officieren en onderofficieren van de Weermacht, wordt een kenteken verleend om hun diensten te erkennen. De zilveren na 6 jaar, de gouden na 15 jaren werkelijke dienst. Bij wijze van uitzondering wordt de zilveren Dienstster toegekend aan personen die tenminste drie jaren werkelijke dienst hebben volbracht op het grondgebied van Belgisch-Congo of Ruanda-Urundi en die uit hun functies wegens gezondheidsredenen werden ontslagen of die gedurende hun actieve diensttijd of tijdens hun regelmatig verlof zijn overleden. De gouden Dienstster kan in dezelfde omstandigheden verleend worden aan hen die ten minste twaalf jaren werkelijke dienst op het grondgebied van Belgisch-Congo of Ruanda-Urundi tellen.

De Minister van Koloniën kan machtiging verlenen tot het dragen van een dwars staafje van hetzelfde metaal, hebbende de breedte van het lint en 4 millimeter hoogte, op het lint van de gouden Dienstster, aan de personen die het einde van de statutaire loopbaan hebben bereikt.

De gouden Dienstster en het staafje zal na 15 jaar en 23 jaar werkelijke dienst op het grondgebied van Belgisch-Congo worden toegekend aan de ambtenaren en beambten van het Bijzonder Comité van Katanga, die zich vóór 15 October 1928 hebben ingescheept naar de Kolonie.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring