Kroonorde (grootofficier, commandeur, officier, ridder)

Militair ereteken voor buitengewone dienst of voor daden van moed of toewijding (1ste en 2de klasse)
Militair kruis voor dienstjaren (1ste en 2de klasse)
Militair ereteken voor dienstjaren (1ste en 2de klasse)
Medaille voor buitenlandse opdrachten of operaties
Medaille voor Verdienste
Andere Belgische onderscheidingen in chronologische orde van hun stichting

Internationale en buitenlandse eervolle onderscheidingen:
worden onmiddellijk na de Belgische eervolle onderscheidingen gedragen in chronologische volgorde

Belgische eretekens:
Medaille “Herinneringsmedaille Europese mars van de herdenking en de vriendschap”
Medaille “Vierdaagse van de IJzer”

Internationale en buitenlandse eretekens:
Vierdaagsekruis (internationale mars van Nijmegen)

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring