Leopoldsorde (grootlint, grootofficier, commandeur, officier, ridder)
Kroonorde (grootkruis, grootofficier, commandeur, officier, ridder)
Kroonorde (gouden palmen, zilveren palmen, gouden medaille, zilveren medaille)
Orde van Leopold II (grootkruis, grootofficier, commandeur, officier, ridder, gouden medaille, zilveren medaille)
Buitenlandse orden

Militair ereteken voor daden van moed (1ste en 2de klasse)
Militair kruis voor dienstjaren (1ste en 2de klasse)
Militair ereteken voor dienstjaren (1ste en 2de klasse)
Militair kruis voor dienst in het buitenland (1ste, 2de en 3de klasse)
Medaille voor gewapende humanitaire operaties
Medaille voor buitenlandse opdrachten of operaties
Medaille voor verdienste
Burgerlijk ereteken voor daden van moed of toewijding (kruisen 1ste en 2de klasse, medailles 1ste, 2de, 3de klasse)
Ereteken van het Carnegie Hero Fund
Eredeken van de arbeid
Erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België (goud, zilver, brons)
Erekruis voor militaire dienst in het buitenland (goud, zilver, brons)
Burgerlijk ereteken voor dienstjaren (kruisen 1ste en 2de klasse, medailles 1ste en 2de klasse)/Burgerlijk Ereteken voor dienstjaren bij de brandweer (kruisen 1ste en 2de klasse, medailles 1ste en 2de klasse)
Arbeidseretekens: Nijverheidsmedaille en Landbouwmedaille 1ste en 2de klasse
Speciale Eretekens: Onderlinge Bijstand, Samenwerking, Voorzorg, Beroepsvereniging, Bijzonder Landbouwereteken (1ste en 2de klasse)
Medaille voor sportverdienste (1ste, 2de, 3de klasse)
Eretekens van het Koninklijk Huis (dienaren van het Hof)
Eretekens van het Koninklijk Huis (speciaal ereteken)
Buitenlandse eretekens
Internationale en buitenlandse medailles

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring