Het Bronzen Kruis 1940 2016

Titel: 1940-2016 Het Bronzen Kruis; Voor moedige en beleidvolle daden
Auteur: Erik Müller
Pagina’s: 705 geïllustreerd
Druk: Ridderprint
ISBN: 978-94-6299-435-5

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring